Na Goreljek sa dívajú vysoké alpské štíty » pozri na mape © hiking.sk & autor