Náš tábor na núdzovom táborisku » pozri na mape © hiking.sk & autor