Mostík cez pôvodnú vodnú priekopu - foto Soňa Mäkká © hiking.sk & autor