Mlynická dolina z prvého skalného prahu © hiking.sk & autor