Mladá generácia turistov (autor foto: Hanka Macková) © hiking.sk & autor