Medvedia dolka, premočené lúky plné ovadov © hiking.sk & autor