Malý Radzim z Vdovčíkovho kresla © hiking.sk & autor