Lúka za zámkom a pohľad na vyschnutý rybník » pozri na mape © hiking.sk & autor