Lúka pod Súľovským hradom, za Adamkom je drevená staršia tabuľa náučného chodníka © hiking.sk & autor