Križujeme poľnú cestu a ideme podľa šípok priamo hore © hiking.sk & autor