Krištáľové vody severného Hincovho oka pod Mengusovským Volovcom © hiking.sk & autor