Kravy sa pásli na pasienkoch popri cyklochodníku na viacerých miestach © hiking.sk & autor