Kpitola K Symbolickému cintorínu alebo K maľovaným krížom © hiking.sk & autor