Kaplnka pri odbočke do osady Tabačkovci © hiking.sk & autor