Kúsok povedľa od vrcholu je kríž s pamätnou knihou © hiking.sk & autor