Kúsok ďalej za studničkou je malé jazierko © hiking.sk & autor