Kôň, najzápadnejší vrch v hrebeni Belianskych Tatier © hiking.sk & autor