Jediná obnovená veža hradu – južná delová bašta © hiking.sk & autor