Jastabia veža vľavo, Kozí štít a Žeruchové veže vpravo © hiking.sk & autor