Informačná tabuľa na parkovisku v ústí doliny © hiking.sk & autor