Hraničné lúky cestou k Masarykovej chate © hiking.sk & autor