Horáreň na konci Vydrovskej doliny, ktorá sa tu rodelí na trojicu dolín – Tajchovskú, Prostrednú a Obrubovanskú © hiking.sk & autor