Hlavné námestie pred kostolom sv. Mikuláša - župný dom v Liptovskom Mikuláši © hiking.sk & autor