Exponovaný terén popri rozbúrenom potoku © hiking.sk & autor