Druhý vrchol Mnícha s vysielačom © hiking.sk & autor