Druhý pohľad na skládku sute, medzi šutrami nie je núdza ani o PET fľaše © hiking.sk & autor