Dobré je turistikovať s ďalšími deťmi © hiking.sk & autor