Doľava smer Zelené pleso, vpravo smer Veľké Biele pleso © hiking.sk & autor