Dituška a Matúš pri Brame Krakowskej © hiking.sk & autor