Chodník potom vedie okrajom lúky © hiking.sk & autor