Chodník má aj svoje malebné úseky © hiking.sk & autor