Centrálna časť Súľova-Hradnej, kde parkujeme © hiking.sk & autor