Budova pohraničnej posádky v Trstenom pri Hornáde © hiking.sk & autor