Borovica pri osade Balošákovci © hiking.sk & autor