Bohinjský cyklochodník vedie čiastočne lesom » pozri na mape © hiking.sk & autor