Bližší pohľad na sedlo Špára v závere Važeckej doliny © hiking.sk & autor