Blíži sa prechod cez štátnu cestu © hiking.sk & autor