Belianske Tatry od odpočívadla - zreteľný je trojvrchol Košiare (Predné Jatky) © hiking.sk & autor