Bedrový pás je aj pre väčších chlapov © hiking.sk & autor