Aj takéto chalúky sa dajú nájsť v Štiavnických Baniach © hiking.sk & autor