Aj na druhej strane údolia sú stromy pestrofarebné » pozri na mape © hiking.sk & autor