6. zastavenie, vchádzame vľavo do lesa © hiking.sk & autor