3. zastavenie pri schádzani do Novoveskej Huty © hiking.sk & autor