04 Pupov z náučného chodníka pod sedlom Poľany © hiking.sk & autor