03 Symbolický rodný dom Jánošíka © hiking.sk & autor