Štôlňa a spätný pohľad na cestu k rázcestiu Kráľov prameň © hiking.sk & autor