Široká lesná cesta pod kopcom Gigula » pozri na mape © hiking.sk & autor