Ľavá strana rokliny je spevnená proti zosúvaniu železničnej trate © hiking.sk & autor