Ďalšia značka, ktorú nenasledujeme, lebo v teréne za ňou sme sa predierali cestou hore © hiking.sk & autor