Ďalšia časť chodníka k pozorovateľni vtáctva © hiking.sk & autor